20111209HÅKAN BULL
JÄRTECKEN
FINISSAGE

Håkan Bull medverkar som en av 30 porträtterade ELDSJÄLAR i fotoboken med samma namn av Sanna Sjöswärd. Boken finns till försäljning för 200kr.

http://www.svd.se/kultur/litteratur/imtima-portratt-av-eldsjalar_6694930.svd#after-ad

Förfriskningar med tilltugg serveras

Lördag 17/12 12.00-15.00

Galleri Moln på Marken
Skeppargatan 29

20111102

Håkan Bull - Järtecken
Vernissage torsdag 17 november kl 17-21 Skeppargatan 29"Håkan Bull bearbetar synsinnet med mycket fantasirik bedräglighet och sanning. Jag tänker mig att hans arbetssätt svävar mellan en kontrollerande granskning och begäret att helt gå upp i betraktandet. För ofta förändras hans bilders mening rakt under ögonen. I Järtecken - Moddlarsvärm löses fjällkedjan upp i en våg; fast berg blir en rörlig vattenmassa. Det som ter sig som en neutral fond visar sig släppa bilden i ett mångtydigt limbo där landskapet villigt erbjuder uppslag för betraktarens tolkningar.


Charlotte Bydler

20110329Galleri Moln på marken & MELO bjuder in till ett mörkerexperiment lördagen den 2 april.

Det kommer att äga rum vid 3 tillfällen under dagen, för tio personer

åt gången. För att få vara med anmäler man sig till den tid som passar. De 30

första som skriver upp sig får plats. Till varje test ingår ett

eftersnack och efter sista testet avslutas kvällen med vin och mingel

som alla är välkomna till.

Tider: 15.00, 15.45, 16.30


Mörkerexperimentet är en del av MELOs "Skissprojekt" och är det första i

en serie experiment som MELO kommer att utföra på vitt skilda platser

under 2011. Varje experiment innebär tre dagars platsspecifikt arbete

och är en sammansmältning av kreationsprocess och

föreställning/installation, som en publik sedan bjuds in att ta del av.

Erfarenheter från en plats tas vidare till nästa, till en kedja av

händelser – skisser – som sammanfattas i slutet av året.


MELO är ett konstnärskollektiv som består av personer med bakgrund inom

arkitektur, musik, konst och dans och har bland annat skapat sceniska

verk, konstutställningar, installationer och musik.

I MELOs arbete är platsen en utgångspunkt och förutsättning för själva

verket och det befintliga rummet länkas till en ny upplevelse.

www.melo-collective.se

20110124sommaren 2008

”När jag först kommer till Lesjöfors får jag en känsla av att det här är ett samhälle som befinner sig i slutskedet av sin historia. Precis som många andra små orter avfolkas Lesjöfors i takt med att storstadsregioner expanderar. Kvar finns nästan inga av de butiker och den samhällsservice som förut bidrog till ett livaktigt samhälle.”april 2009

”Jag har under de åtta månader som passerat kunnat konstatera att de inte på något sätt hänger upp sin tillvaro på mig. De tycker inte att de behöver mig – de flesta vet inte ens att jag existerar.”I januari 2010 flyttar Kerstin Hamilton så in i en lägenhet i samhället; en etta längs riksväg 26 som hon hyr i sex veckor.


Under två år har Kerstin Hamilton arbetat med ett fotobaserat konstprojekt i den före detta bruksorten Lesjöfors i östra Värmland. I Välkommen, förbipasserande använder hon sig av fotografi och text för att undersöka ett samhälle i förändring samtidigt som hon för ett resonemang kring sitt arbete och dokumentärfotografiets roll.


I presentationsformen Kerstin Hamilton här arbetar med finns referenser till sjuttiotalets dokumentärfotografiska estetik och ideal, då det viktigaste var att nå ut med budskapet till så många som möjligt. Bilderna presenterades i kombination med text i planschformat och monterades på Elfenbenskartong för att vara oömma och lätta att ta med sig. Bilden i sig var inte ett åtråvärt objekt. Snarare premierades föreställningen om bilden som diskussionsunderlag.


Men Kerstins bilder skiljer sig dock i många avseenden från sjuttiotalets. Genom att reflektera över sin egen roll i skapandeprocessen fokuserar verket mer på de självbiografiska och etnografiska perspektiven snarare än att lyfta fram fakta och ”folkets röst”. Verket ifrågasätter den dokumentära genren genom att belysa problematiken som konstnären ställs inför i sina försök att kartlägga en plats och dess invånare.


På Galleri Moln på marken visas nu bilderna i detta format för första gången utanför Lesjöfors.


Vernissage 3 feb. Klockan 17-23. Välkommen!

20100423Lotta Barlach 3/5 - 20/5
Denims, silks and velvets

The brand Lotta - Female Work and Play was released in november 2009. Male work wear was one of the main sources of inspiration. The difference being that the Lotta garments are designed for female shapes from a female point of view.

Denims, silks and velvets - some new and some recycled - contribute to the sense of an assemblage. The combination of numb and elastic materials creates the effect of a girdle that reinforces female shape and silhouette. The first series of skirts has high waist, visible zippers and interchangeable pockets.

In May 2010 Galleri Moln på marken presents the brand’s work in progress, an experimental collection combined with hundreds of ink drawings made by Lotta Barlach between 2006 and 2010.

The influences for the collection ranges from the Tudor kings and queens of England and the rokoko court couture of France to the rough streets of a contemporary urban environment.

The ink drawings capture the streets of Stockholm, London and Berlin and bring them into the gallery.

Welcome!Vernissage thursday 6/5 17.00-21.00
Galleri Moln på marken
Skeppargatan 29

20100326

Lick My Label photo-shoot
at Moln på markenPhotos by Fredrik Skogkvist

2010032331 mars - 23 april