20090610

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE!

21:a augusti från kl 17.
GALLERI MOLN PÅ MARKEN, Skeppargatan 29:NINNA BERGER VISAR RESTRUCTIONAL BATH

RESTRUCTIONAL BATH är en textil badperformance som genomfördes på Gagnef-festivalen i juli 2009. Dalälvens vatten löser upp ytan och exponerar lagret under. Filmen visas på Galleri Moln på Marken.
Film & foto: Marcus Harrling

NINNA BERGER är textilkonstnär och arbetar med kläder. Hennes verk består av ombearbetning och rekontextualisering av kläder och material vilka betraktas som kasserade och ratade. Detta manifesteras i det pågående projektet Restructional Clothing.

NINNA BERGER har en magisterexamen från textilprogrammet på Konstfack. Hon är även aktuell i Fashionplay's modevandring där hon visar arbetet Restructional Archaeology.