20110124sommaren 2008

”När jag först kommer till Lesjöfors får jag en känsla av att det här är ett samhälle som befinner sig i slutskedet av sin historia. Precis som många andra små orter avfolkas Lesjöfors i takt med att storstadsregioner expanderar. Kvar finns nästan inga av de butiker och den samhällsservice som förut bidrog till ett livaktigt samhälle.”april 2009

”Jag har under de åtta månader som passerat kunnat konstatera att de inte på något sätt hänger upp sin tillvaro på mig. De tycker inte att de behöver mig – de flesta vet inte ens att jag existerar.”I januari 2010 flyttar Kerstin Hamilton så in i en lägenhet i samhället; en etta längs riksväg 26 som hon hyr i sex veckor.


Under två år har Kerstin Hamilton arbetat med ett fotobaserat konstprojekt i den före detta bruksorten Lesjöfors i östra Värmland. I Välkommen, förbipasserande använder hon sig av fotografi och text för att undersöka ett samhälle i förändring samtidigt som hon för ett resonemang kring sitt arbete och dokumentärfotografiets roll.


I presentationsformen Kerstin Hamilton här arbetar med finns referenser till sjuttiotalets dokumentärfotografiska estetik och ideal, då det viktigaste var att nå ut med budskapet till så många som möjligt. Bilderna presenterades i kombination med text i planschformat och monterades på Elfenbenskartong för att vara oömma och lätta att ta med sig. Bilden i sig var inte ett åtråvärt objekt. Snarare premierades föreställningen om bilden som diskussionsunderlag.


Men Kerstins bilder skiljer sig dock i många avseenden från sjuttiotalets. Genom att reflektera över sin egen roll i skapandeprocessen fokuserar verket mer på de självbiografiska och etnografiska perspektiven snarare än att lyfta fram fakta och ”folkets röst”. Verket ifrågasätter den dokumentära genren genom att belysa problematiken som konstnären ställs inför i sina försök att kartlägga en plats och dess invånare.


På Galleri Moln på marken visas nu bilderna i detta format för första gången utanför Lesjöfors.


Vernissage 3 feb. Klockan 17-23. Välkommen!