20111102

Håkan Bull - Järtecken
Vernissage torsdag 17 november kl 17-21 Skeppargatan 29"Håkan Bull bearbetar synsinnet med mycket fantasirik bedräglighet och sanning. Jag tänker mig att hans arbetssätt svävar mellan en kontrollerande granskning och begäret att helt gå upp i betraktandet. För ofta förändras hans bilders mening rakt under ögonen. I Järtecken - Moddlarsvärm löses fjällkedjan upp i en våg; fast berg blir en rörlig vattenmassa. Det som ter sig som en neutral fond visar sig släppa bilden i ett mångtydigt limbo där landskapet villigt erbjuder uppslag för betraktarens tolkningar.


Charlotte Bydler