20110329Galleri Moln på marken & MELO bjuder in till ett mörkerexperiment lördagen den 2 april.

Det kommer att äga rum vid 3 tillfällen under dagen, för tio personer

åt gången. För att få vara med anmäler man sig till den tid som passar. De 30

första som skriver upp sig får plats. Till varje test ingår ett

eftersnack och efter sista testet avslutas kvällen med vin och mingel

som alla är välkomna till.

Tider: 15.00, 15.45, 16.30


Mörkerexperimentet är en del av MELOs "Skissprojekt" och är det första i

en serie experiment som MELO kommer att utföra på vitt skilda platser

under 2011. Varje experiment innebär tre dagars platsspecifikt arbete

och är en sammansmältning av kreationsprocess och

föreställning/installation, som en publik sedan bjuds in att ta del av.

Erfarenheter från en plats tas vidare till nästa, till en kedja av

händelser – skisser – som sammanfattas i slutet av året.


MELO är ett konstnärskollektiv som består av personer med bakgrund inom

arkitektur, musik, konst och dans och har bland annat skapat sceniska

verk, konstutställningar, installationer och musik.

I MELOs arbete är platsen en utgångspunkt och förutsättning för själva

verket och det befintliga rummet länkas till en ny upplevelse.

www.melo-collective.se